Privacy Policy

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:
TISHU
Examenstraat 1, 2140 Borgerhout, Antwerpen, België
www.tishu.be
info@tishu.be

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Tishu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tishu verstrekt. Wij verwerken de volgende informatie: 
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Bankrekeningnummer

WAAROM TISHU GEGEVENS NODIG HEEFT
Tishu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van uw betaling
- Om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt via onze website
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te                kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Om u de nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven

HOE LANG WIJ GEGEVENS BEWAART
Tishu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Tishu verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tishu.be. Tishu zal zo snel mogelijk, maar binnen vier dagen, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Tishu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tishu maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tishu verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@tishu.be.